Mitä tiimicoaching on?

MÄÄRITELMÄ

Tiimicoachingissa coachattavana on tiimi, jolla on yhteinen tavoite. Tiimi on määritettävissä oleva rajallinen yksikkö, jolla on oma tehtävänsä tiiminä organisaation strategian toteuttajana. Tavoitteena on tiimin oppiminen ja kehittyminen. Tiimicoachingia voidaan hyödyntää hyvin erilaisten tiimien kehittymisen tueksi – esim. johtoryhmät, virtuaalitiimit, liiketoimintayksiköt, kehitystiimit, projektitiimit. Tiimicoaching tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden paitsi omaan kehittymisen tarpeeseen tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi, ennen kaikkea ajan ja tilan yhdessä havainnoida tiimille tyypillisiä toiminta- ja käyttäytymismuotoja. Coachin tehtävänä on huolehtia coachingprosessin kuljettamisesta tiimin tavoitteen saavuttamiseksi. Coach käyttää tarvittaessa apunaan esim. fasilitointimenetelmiä kehitysprosessin tehostamiseksi. Kuten muissakin coachingmuodoissa, coach havainnoi , haastaa ja sanoittaa havaintojaan tiimille. Tavoitteena on rakentaa luottamuksellinen ja turvallinen pohja keskustelulle, ajatusten ja mielipiteiden vaihdolle sekä koko tiimin sitouttaville toimenpiteille.

PROSESSIESIMERKKI

 • Keskustelu palvelun tilaajan (esim. HR tai tiimivetäjän esihenkilö), tiimivetäjän sekä coaching välillä prosessin kokonaistavoitteesta ja kehittymisen tarpeista. Keskustelussa määritetään myös mittarit, joilla prosessin onnistumista mitataan.
 • Aloitustapaaminen tiimin kanssa
 • Myös tiimicoachingprosessiin voidaan sisällyttää henkilökohtaiset tapaamiset henkilökohtaisen tavoitteen ja muutoksen tarpeen sanoittamiseen
 • 5-6 tiimitapaamista, joiden aikana kesksutellaan tiimin tavoitteesta ja tarvittavista toimenpiteistä tavoitteen saavuttamiseksi. Jokainen tiimin jäsen sanoittaa oman henkilökohtaisen kehittymisen tavoitteensa, jotta tiimin tavoite toteutuu. Tiimitapaamisissa voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka syventävät tiimin yhteisen ymmärryksen ja oppimisen tasoa ja laajentavat näkökulmaa. Fasilitointityökaluilla voidaan tarvittaessa kiihdyttää jotain tavoitteen työstämiseen liittyvää prosessia.
 • Prosessin päätteeksi voidaan toteuttaa henkilökohtaiset tapaamiset, joiden aikana todennetaan henkilökohtaisen tavoitteen saavuttaminen tiimin tavoitteen sisällä.
 • Seurantatapaaminen 6kk jälkeen prosessin päättymisestä.

Tiimicoaching Johtajuuspuhetta.fi

Tiimicoachingin hyödyt

 • Tiimin merkityksellisyyden kirkastuminen – Tiimin rooli strategiassa.
 • Yhteenkuuluvuudentunteen lisääntyminen
 • Vastuun selkeytyminen ja vahvistuminen
 • Sitoutuminen vahvistuu
 • Mahdollisuus käsitellä vaikeita asioita
 • Tiimin vahvuuksien ja kehityskohteiden sanoittaminen ja tarvittavien toimenpiteiden kirkastuminen
 • Koko tiimin voimavarat ja potentiaali hyötykäyttöön
 • Vertaisoppiminen
 • Luottamuksen ja turvallisuudentunteen vahvistuminen
 • Kyky ja rohkeus keskustella vaikeista asioista ja erimielisyyksistä kehittyy